XVG (Verge)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XVG

 • Rank: 37

 • Giá USD: 0.0241582

 • Giá BTC: 0.0000036599

 • Biến động 1h: 0.65%

 • Biến động 24h: 8.12%

 • Biến động 7 ngày: -3.93%

 • Volume USD 24h: 5384090.0

 • Marketcap: 363685166.0

 • Available supply: 15054315539.0

 • Total supply: 15054315539.0

 • Max supply: 16555000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XVGBTC 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 145.440827
XVGUSDT 0.024910 0.026634 0.025203 0.025100 0.025100 336849.998083
© 2018 Coin Price