XVG (Verge)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XVG

 • Rank: 48

 • Giá USD: 0.0097446434

 • Giá BTC: 0.0000017428

 • Biến động 1h: 0.01%

 • Biến động 24h: 2.16%

 • Biến động 7 ngày: -25.44%

 • Volume USD 24h: 1484168.11993467

 • Marketcap: 147846568.0

 • Available supply: 15172086051.0

 • Total supply: 15172086051.0

 • Max supply: 16555000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XVGBTC 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 48.496075
XVGUSDT 0.013130 0.013370 0.013187 0.013130 0.013130 21943.147379
© 2018 Coin Price