XVG (Verge)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XVG

 • Rank: 39

 • Giá USD: 0.0149292402

 • Giá BTC: 0.000002236

 • Biến động 1h: 0.12%

 • Biến động 24h: -2.42%

 • Biến động 7 ngày: 11.59%

 • Volume USD 24h: 8208360.42508734

 • Marketcap: 226507717.0

 • Available supply: 15172086051.0

 • Total supply: 15172086051.0

 • Max supply: 16555000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XVGBTC 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 79.687744
XVGUSDT 0.012952 0.013598 0.013564 0.013330 0.013330 90963.305045
© 2018 Coin Price