XRP (XRP)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XRP

 • Rank: 3

 • Giá USD: 0.5863450624

 • Giá BTC: 0.0000871143

 • Biến động 1h: -0.46%

 • Biến động 24h: 54.07%

 • Biến động 7 ngày: 110.82%

 • Volume USD 24h: 4425470040.57225

 • Marketcap: 23341851109.0

 • Available supply: 39809069106.0

 • Total supply: 99991841593.0

 • Max supply: 100000000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XRPBTC 0.000042 0.000044 0.000043 0.000043 0.000043 129.514855
XRPUSDT 0.271371 0.286000 0.277610 0.275990 0.274330 337536.994226
© 2018 Coin Price