XRP (Ripple)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XRP

 • Rank: 3

 • Giá USD: 0.684883

 • Giá BTC: 0.00008219

 • Biến động 1h: 0.05%

 • Biến động 24h: 0.1%

 • Biến động 7 ngày: -4.62%

 • Volume USD 24h: 237384000.0

 • Marketcap: 26840543017.0

 • Available supply: 39189968239.0

 • Total supply: 99992233977.0

 • Max supply: 100000000000

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XRPBTC 0.000078 0.000082 0.000081 0.000081 0.000081 361.181493
XRPUSDT 0.639000 0.707284 0.685000 0.679000 0.686000 1590917.382749
© 2018 Coin Price