XRP (XRP)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XRP

 • Rank: 2

 • Giá USD: 0.5061966227

 • Giá BTC: 0.0000903547

 • Biến động 1h: -0.7%

 • Biến động 24h: 2.99%

 • Biến động 7 ngày: 0.4%

 • Volume USD 24h: 881171196.605063

 • Marketcap: 20385423307.0

 • Available supply: 40271748947.0

 • Total supply: 99991787268.0

 • Max supply: 100000000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XRPBTC 0.000078 0.000080 0.000079 0.000079 0.000079 125.641284
XRPUSDT 0.497250 0.517600 0.502215 0.497138 0.502307 225583.386182
© 2018 Coin Price