WAVES (Waves)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WAVES

 • Rank: 40

 • Giá USD: 2.1450230547

 • Giá BTC: 0.000322027

 • Biến động 1h: 0.49%

 • Biến động 24h: -2.97%

 • Biến động 7 ngày: -7.12%

 • Volume USD 24h: 7853902.52892747

 • Marketcap: 214502305.0

 • Available supply: 100000000.0

 • Total supply: 100000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
WAVESBTC 0.000343 0.000370 0.000352 0.000350 0.000350 31.154998
© 2018 Coin Price