WAN (Wanchain)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WAN

 • Rank: 39

 • Giá USD: 5.33845

 • Giá BTC: 0.00064828

 • Biến động 1h: -0.33%

 • Biến động 24h: -7.12%

 • Biến động 7 ngày: -20.21%

 • Volume USD 24h: 9984430.0

 • Marketcap: 566689774.0

 • Available supply: 106152493.0

 • Total supply: 210000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price