STRAT (Stratis)

COINMARKETCAP

 • Symbol: STRAT

 • Rank: 51

 • Giá USD: 1.4328186058

 • Giá BTC: 0.0002235615

 • Biến động 1h: 0.74%

 • Biến động 24h: -4.53%

 • Biến động 7 ngày: -11.01%

 • Volume USD 24h: 1273008.30211472

 • Marketcap: 141820227.0

 • Available supply: 98979889.0

 • Total supply: 98979889.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
STRATBTC 0.000243 0.000259 0.000252 0.000249 0.000252 20.923344
© 2018 Coin Price