STRAT (Stratis)

COINMARKETCAP

 • Symbol: STRAT

 • Rank: 48

 • Giá USD: 1.5592497149

 • Giá BTC: 0.0002394395

 • Biến động 1h: 0.72%

 • Biến động 24h: 4.56%

 • Biến động 7 ngày: 9.74%

 • Volume USD 24h: 1076840.23581617

 • Marketcap: 154467080.0

 • Available supply: 99065004.0

 • Total supply: 99065004.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
STRATBTC 0.000215 0.000227 0.000218 0.000216 0.000216 25.723150
© 2018 Coin Price