STRAT (Stratis)

COINMARKETCAP

 • Symbol: STRAT

 • Rank: 37

 • Giá USD: 6.08168

 • Giá BTC: 0.00074146

 • Biến động 1h: 0.16%

 • Biến động 24h: 5.89%

 • Biến động 7 ngày: 0.16%

 • Volume USD 24h: 13940300.0

 • Marketcap: 601269515.0

 • Available supply: 98865694.0

 • Total supply: 98865694.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
STRATBTC 0.000716 0.000737 0.000723 0.000721 0.000721 113.927148
© 2018 Coin Price