QTUM (Qtum)

COINMARKETCAP

 • Symbol: QTUM

 • Rank: 20

 • Giá USD: 15.6029

 • Giá BTC: 0.00190226

 • Biến động 1h: 0.16%

 • Biến động 24h: -3.97%

 • Biến động 7 ngày: -9.96%

 • Volume USD 24h: 132749000.0

 • Marketcap: 1382639625.0

 • Available supply: 88614272.0

 • Total supply: 100614272.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
QTUMBTC 0.002010 0.002130 0.002031 0.002021 0.002021 114.746897
© 2018 Coin Price