ONT (Ontology)

COINMARKETCAP

 • Symbol: ONT

 • Rank: 28

 • Giá USD: 7.1427

 • Giá BTC: 0.00087082

 • Biến động 1h: -0.86%

 • Biến động 24h: -6.43%

 • Biến động 7 ngày: -9.81%

 • Volume USD 24h: 54366100.0

 • Marketcap: 833103821.0

 • Available supply: 116637101.0

 • Total supply: 1000000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price