ONT (Ontology)

COINMARKETCAP

 • Symbol: ONT

 • Rank: 25

 • Giá USD: 2.0454212182

 • Giá BTC: 0.0003064638

 • Biến động 1h: 1.4%

 • Biến động 24h: 7.8%

 • Biến động 7 ngày: 9.54%

 • Volume USD 24h: 88880054.2004279

 • Marketcap: 376779276.0

 • Available supply: 184206203.0

 • Total supply: 1000000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price