ONT (Ontology)

COINMARKETCAP

 • Symbol: ONT

 • Rank: 26

 • Giá USD: 3.72375

 • Giá BTC: 0.0005639516

 • Biến động 1h: -0.98%

 • Biến động 24h: 4.7%

 • Biến động 7 ngày: -15.39%

 • Volume USD 24h: 51446800.0

 • Marketcap: 563374236.0

 • Available supply: 151292175.0

 • Total supply: 1000000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price