NPXS (Pundi X)

COINMARKETCAP

 • Symbol: NPXS

 • Rank: 48

 • Giá USD: 0.0029912

 • Giá BTC: 0.0000003871

 • Biến động 1h: 0.67%

 • Biến động 24h: -5.94%

 • Biến động 7 ngày: -17.83%

 • Volume USD 24h: 7231960.0

 • Marketcap: 261658282.0

 • Available supply: 87476023518.0

 • Total supply: 280755195000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price