NPXS (Pundi X)

COINMARKETCAP

 • Symbol: NPXS

 • Rank: 44

 • Giá USD: 0.0014770337

 • Giá BTC: 0.0000002186

 • Biến động 1h: -0.05%

 • Biến động 24h: 4.47%

 • Biến động 7 ngày: 0.86%

 • Volume USD 24h: 7611526.3225638

 • Marketcap: 168990779.0

 • Available supply: 114412266966.0

 • Total supply: 280255193861.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price