NPXS (Pundi X)

COINMARKETCAP

 • Symbol: NPXS

 • Rank: 42

 • Giá USD: 0.0011938579

 • Giá BTC: 0.0000002127

 • Biến động 1h: 0.18%

 • Biến động 24h: 2.08%

 • Biến động 7 ngày: -22.7%

 • Volume USD 24h: 18186985.4444022

 • Marketcap: 170248907.0

 • Available supply: 142603994148.0

 • Total supply: 280255193861.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
NPXSBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 80.714657
© 2018 Coin Price