MIOTA (IOTA)

COINMARKETCAP

 • Symbol: MIOTA

 • Rank: 10

 • Giá USD: 1.70527

 • Giá BTC: 0.00020785

 • Biến động 1h: -0.87%

 • Biến động 24h: -1.19%

 • Biến động 7 ngày: -14.08%

 • Volume USD 24h: 46958500.0

 • Marketcap: 4739849606.0

 • Available supply: 2779530283.0

 • Total supply: 2779530283.0

 • Max supply: 2779530283.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price