MIOTA (IOTA)

COINMARKETCAP

 • Symbol: MIOTA

 • Rank: 9

 • Giá USD: 1.06313

 • Giá BTC: 0.0001610957

 • Biến động 1h: 0.03%

 • Biến động 24h: 7.45%

 • Biến động 7 ngày: -1.34%

 • Volume USD 24h: 40632600.0

 • Marketcap: 2955002030.0

 • Available supply: 2779530283.0

 • Total supply: 2779530283.0

 • Max supply: 2779530283.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price