MIOTA (IOTA)

COINMARKETCAP

 • Symbol: MIOTA

 • Rank: 12

 • Giá USD: 0.416535061

 • Giá BTC: 0.0000743883

 • Biến động 1h: -0.3%

 • Biến động 24h: 0.74%

 • Biến động 7 ngày: -13.63%

 • Volume USD 24h: 5656222.675798

 • Marketcap: 1157771816.0

 • Available supply: 2779530283.0

 • Total supply: 2779530283.0

 • Max supply: 2779530283.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price