DOGE (Dogecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: DOGE

 • Rank: 32

 • Giá USD: 0.0023953015

 • Giá BTC: 0.0000003737

 • Biến động 1h: 0.49%

 • Biến động 24h: -2.77%

 • Biến động 7 ngày: -0.17%

 • Volume USD 24h: 3154860.71667209

 • Marketcap: 277295487.0

 • Available supply: 115766424235.0

 • Total supply: 115766424235.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
DOGEBTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 37.674084
© 2018 Coin Price