DOGE (Dogecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: DOGE

 • Rank: 22

 • Giá USD: 0.0041000677

 • Giá BTC: 0.0000006314

 • Biến động 1h: -0.47%

 • Biến động 24h: -5.54%

 • Biến động 7 ngày: -16.91%

 • Volume USD 24h: 14081730.4087912

 • Marketcap: 478404144.0

 • Available supply: 116682011446.0

 • Total supply: 116682011446.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
DOGEBTC 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 50.341306
DOGEUSDT 0.005114 0.005472 0.005145 0.005120 0.005145 12637.271256
© 2018 Coin Price