DOGE (Dogecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: DOGE

 • Rank: 45

 • Giá USD: 0.00405242

 • Giá BTC: 0.00000049

 • Biến động 1h: -0.71%

 • Biến động 24h: -3.45%

 • Biến động 7 ngày: -10.97%

 • Volume USD 24h: 9616360.0

 • Marketcap: 464189273.0

 • Available supply: 114546190318

 • Total supply: 114546190318

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
DOGEBTC 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 299.978362
© 2018 Coin Price