BCC (BitConnect)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BCC

 • Rank: 589

 • Giá USD: 0.783397

 • Giá BTC: 0.00009402

 • Biến động 1h: 0.07%

 • Biến động 24h: -12.07%

 • Biến động 7 ngày: -17.16%

 • Volume USD 24h: 2331.42

 • Marketcap: 7456631.0

 • Available supply: 9518330.0

 • Total supply: 10290908.0

 • Max supply: 28000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
BCCBTC 0.155831 0.175005 0.169636 0.169175 0.169636 649.237159
BCCUSDT 1280.000000 1509.000000 1437.870000 1430.570000 1437.880000 4217242.916846
© 2018 Coin Price