BCC (BitConnect)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BCC

 • Rank: 999

 • Giá USD: 0.427514

 • Giá BTC: 0.0000647814

 • Biến động 1h: 0.64%

 • Biến động 24h: 3.95%

 • Biến động 7 ngày: -8.11%

 • Volume USD 24h: 15.63

 • Marketcap: 4161198.0

 • Available supply: 9733478.0

 • Total supply: 10506062.0

 • Max supply: 28000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price